Generelle Vilkår

Firma Hedinz AS eier og driver nettbutikken www.hedinz.no begge med org.nr.: 919 567 341. Følgende generelle kjøpsvilkår gjelder ved bestilling av produkter på www.hedinz.no.

Når en kunde bestiller varer fra www.hedinz.no, inngår han/hun samtidig en avtale med Hedinz AS, Postboks 340, 5323 KLEPPESTØ. Kjøpsvilkårene må aksepteres for å gjennomføre et kjøp i Nettbutikken. Ved å akseptere kjøpsvilkårene, godtar kunden kjøpsvilkårene i sin helhet.

Hedinz AS forbeholder seg retten til å kunne endre nåværende Generelle vilkår, priser eller varetilførsel i nettbutikk. Versjonen av kjøpsvilkårene som kunden godkjenner ved bestilling, gjelder for kjøpet til vedkommende.

Alder og bosted
Kun myndige personer over 18 år som er bosatt i Norge kan handle hos www.hedinz.no.

Kjøp
Når kunden gjennomfører et kjøp i nettbutikken inngås en bindende avtale i det han/hun sender inn sin ordre. Så snart kunden har sendt inn ordren, sender www.hedinz.no en bekreftelse pr. e-post. Kunden må alltid kontrollere at informasjonen i tilsendt ordrebekreftelse er korrekt. Dersom kunden har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at han/hun får produktene i separate forsendelser.

Hedinz AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i lagerbeholdning. Dersom noen av produktene kunden har bestilt ikke er på lager, blir produktene automatisk slettet fra vedkommendes bestilling. Hedinz AS påtar seg ikke ansvar for utgåtte produkter som vises i nettbutikken og for eventuelle trykk- og skrivefeil der.

Prisene som fremgår for produktene på datoen for bestilling er gjeldende og inkluderer merverdiavgift til gjeldende sats, men er eksklusive fraktkostnader, med mindre annet er beskrevet. Unntaksvis kan det oppstå feil eller mangler i tilbud og priser hos www.hedinz.no. I slike tilfeller forbeholder Hedinz AS seg retten til å avvise/kansellere hele eller deler av ordren. Dette gjelder også selv om kunden allerede har mottatt sin ordrebekreftelse. Slike feil må imidlertid alltid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ved nedsatt pris, salg eller tilbud i nettbutikken, gjelder prisene så langt beholdningen rekker. Eventuell rabatt gjelder for ett kjøp og kan ikke overføres til returer, bytter, reklamasjoner eller fremtidige bestillinger.

Følgende kjøpsvilkår gjelder ved bestilling av adventskalender på hedinz.no i tidsrommet november/desember 2019:

Når en kunde bestiller adventskalender fra hedinz.no, inngår han/hun samtidig en avtale med Hedinz AS der adventskalenderen herunder de 24 stk. ulike varenummer som har blitt rabbatert med 70%, regnes som ett produkt. Med ett produkt menes at adventskalenderen (24 stk. varer) må returenes i sin helhet ved bruk av 14 dagers angrerett eller åpent kjøp.

Bestilte produkter forblir Hedinz AS sin eiendom inntil fullstendig innbetaling av kjøpesummen er mottatt.

Betaling
Betalingstjenester leveres av våre samarbeidspartnere Klarna, Stripe, Paypal og Vipps og består av følgende betalingsmåter: Faktura, Delbetaling, Visa, Mastercard, American express, PayPal og Vipps.

Hedinz AS kan nekte å godta visse betalingsmåter for en gitt ordre og vise til andre betalingsmetoder. Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med sine transaksjoner. Ved forsinket eller manglende betaling, påløper inkasso- og purregebyr i samsvar med forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 og inkassoloven av 13. mai 1988. Fakturaer og kreditnotaer vil som oftest sendes elektronisk.

Levering og leveringstid
www.hedinz.no leverer kun varer innenfor Norges grenser, dog ikke til Svalbard og Jan Mayen. Ordrebekreftede bestillinger blir normalt sendt fra vårt lager i løpet av 2 til 7 virkedager dager fra ordrebekreftelsesdato, i tillegg kommer tid for transport.

Fraktkostnader blir oppgitt ved bestilling.

Transportskader
Dersom pakken/produktene er blitt skadet under transport, må kunden rapportere dette umiddelbart til utleveringsstedet.

Uavhentede pakker
Forsendelser som ikke blir hentet av mottaker innen 14 dager returneres til Hedinz AS. I slike tilfeller ilegges kunden en avgift på Kroner 250,- for kostnader i forbindelse med Hedinz’s administrasjon, frakt, returfrakt og håndtering. Kunden vil motta en e-post fra Hedinz AS om dette. Uavhentede pakker dekkes ikke av angreretten.

Bilde og tekst
Hedinz AS kan ikke garantere at fargegjengivelsene på produktbildene i nettbutikken gjenspeiler de faktiske fargene som produktene har, da farger kan variere avhengig av belysning og fargegjengivelse på ulike bildeskjermer. Hedinz AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykk- og skrivefeil i nettbutikken.

Reklamasjon
Hedinz AS kontrollerer nøye alle produkter som sendes til kunden. Dersom det allikevel foreligger en mangel ved produktet, må kunden innen rimelig tid etter at han/hun har oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi Hedinz AS skriftlig melding pr. post om at han/hun vil påberope seg reklamasjon samt reklamasjonsårsak. Hedinz AS forbeholder seg retten til å nekte et ugyldig krav dersom det viser seg at produktet ikke er defekt i henhold til forbrukerlovgivningen.

I henhold til gjeldende forbrukerlovgivning har kunden inntil 2 års reklamasjonsrett på varer kjøpt i Nettbutikk. Hvis kunden ikke reklamerer innen rimelig tid fra han/hun oppdaget feilen kan vedkommende miste rettighetene sine. Krav som fremsettes innen to måneder fra og med den dagen kunden oppdaget feilen, anses alltid for å ha blitt innsendt innen rimelig tid. Kunden dekker alle returkostnader ved reklamasjon. Hedinz AS aksepterer ikke returnerte produkter mot postoppkrav. Kunden må pakke varene godt, da han/hun er ansvarlig for forsvarlig transport tilbake til Hedinz AS.

Hvis Hedinz AS ikke kan erstatte den opprinnelige, reklamerte produktet med en annen, refunderer Hedinz AS det kunden betalte for produktet samt transportkostnader. Dersom returen kun inneholder deler av bestillingen, vil kunden ikke få tilbakebetalt fraktkostnader og eventuelt faktureringsgebyr.

Angrerett
Angrefristen er 14 dager fra dagen kunden mottok produktene. For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle Hedinz AS på en slik måte at det ikke er noen tvil om at vedkommende benytter seg av angrerett. Dette kan for eksempel være skriftlig pr. post eller e-post. Kunden kan benytte seg av tilsendt skjema, men dette er ikke et krav. Kunden må oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon som ordrenummer, fakturanummer og navn på produktet.

Kunden er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle produkter til Hedinz AS så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dagen vedkommende varslet Hedinz AS om kansellering/angrerett. Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom kunden returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Produktene skal være i original tilstand og i originalemballasje. Hedinz AS forbeholder seg rett til å belaste kunden om produkter er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon.

Kunden er ansvarlig for returfrakten, dens kostnader, og for å behandle og pakke inn produktene slik at disse ikke skades når de er i vedkommendes besittelse eller under returtransporten til Hedinz AS. Det anbefales at kunden benytter seg av returforsendelse med sporing og samme emballasje som produktene kom i, hvis dette lar seg gjøre. Hedinz AS aksepterer ikke returforsendelser sendt pr. postoppkrav.

Angreretten gjelder ikke for produkter med brutt forsegling som ikke kan returneres på grunn av helsemessige eller hygieniske årsaker (f.eks. undertøy, kosmetiske produkter, badetøy, kroppsnært treningstøy o.l.). Når Hedinz AS har alle produkter i hende vil kundens innbetaling bli tilbakeført. Beløpet overføres med den samme betalingsmåten kunden benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt med kunde eller at noe oppstår som hindrer slik tilbakebetaling.

Personopplysninger
Når kunden skal fullføre en bestilling i nettbutikken, blir han/hun bedt om å oppgi sine personopplysninger. Kunden bekrefter at opplysningene er korrekte og fullstendige. Kunden er selv ansvarlig for feilaktige opplysninger. Hedinz AS samler inn og behandler personopplysninger kun med formål å få levert de bestilte produkter til riktig person, på riktig leveringssted og til avtalt tid. I noen tilfeller innebærer dette at personopplysninger blir overlevert til våre samarbeidspartnere. I de tilfeller hvor Hedinz AS behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende kunden informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når kunden har samtykket til det. Et slik samtykke kan kunden når som helst tilbakekalle.

Informasjonskapsler
Hedinz.no benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i nettleser for at nettsiden skal kjenne tidligere besøkende igjen fra side til side og besøk til besøk. Dette gir besøkende en mer optimal nettbutikksfunksjonalitet som for eksempel at produkter som blir lagt i handlekurv blir husket og enklere innlogging. Ved å bruke nettsiden hedinz.no samtykker besøkende til bruk av informasjonskapsler.

Force Majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Hedinz AS å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.